Без тестове и насилие върху животните

Хуманност:

По време на своята практика, компанията Winner Plus е ангажирана с осигуряването на гарантирано доброто здраве и жизненост на Вашите домашни любимци. Използвайки първокласни и висококачествени продукти, без злоупотреби свързани с интензивното животновъдтво.
Всички съставки са внимателно подбрани, отговарящи на Международните стандарти за защита на животните (Cruelty Free), забраняващи всякакви експерименти върху животни в която и да е фаза от производствения процес.
Сигурни сме, че бъдещето и здравето ни зависи от правилния подбор и доброто отношение към природните ресурси. Ако не се отнасяме с уважение към природата, то не ценим и самите себе си.