Сертификати

Winner Plus упражнява сертифициран контрол на качество на суровините, които са внимателно обработени и проверени, каквато е практиката и при контрола на качество на храните за хората - осигуряване на свежи, натурални и здравословни продукти за добро здраве и жизненост. Продуктите са внимателно подбрани в съответствие с фирмените стандарти, в последващ етап компанията съобразява дейността си и с немския сертификат GMP+-DIN EN ISO 9001:2008, по системата за качество на HACCP.

GMP+
Стандарт за добри производствени практики - символа за качество от GMP+ сертификата гарантира надеждност, качество, устойчивост и безопасност. Всички разпоредби и международни нормативни стандарти са спазени.

EN-ISO 9001: 2008
В своята практика и система за управление на качеството Winner Plus са сертифицирани и по EN-ISO 9001: 2008 стандарта. Освен това, поддържат висок стандарт на добрите хигиенни процедури, сигурност на производството и според HACCP – Анализ на опасностите и контрол на критичните точки.